Til kassen
Totalt: 0,-
Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
Til kassen
Total: 0,-

Kjøpsbetingelser for GardenTools.no

Generelt

GardenTools.no ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via GardenTools.no sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene om du ønsker mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Betalingsbetingelser

Kjøp via GardenTools.no betales i sin helhet med betalingskort, faktura eller delbetaling hos Klarna. Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. mva og frakt.

Kjøpsbetingelser

Generelt

De angitte betingelsene regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av GardenTools.no. Disse betingelsene gjelder fra for alt salg fra GardenTools.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl mva., med mindre annet er oppgitt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valutakurser og endringer i transportkostnader. GardenTools.no har fri frakt på alle sine varer.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, er det snakk om arbeidsdager. Det vil si mandag-fredag. Befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive- eller trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra GardenTools.no side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden har blitt gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Salg til utlandet

Salg utenfor Norge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle. Ved kjøp i Sverige gå inn på GardenTools.se.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos GardenTools.no er ansvarlig for betaling av de ytelser GardenTools.no eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uaktsomhet fra GardenTools.no.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på 25% av varens salgssum for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon

Før feil meldes til GardenTools.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik GardenTools.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til GardenTools.no slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir GardenTools.no melding innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ved reklamasjonstilfeller kontakt oss på post@gardentools.no.

Avhjelp

GardenTools.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av GardenTools.no iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med GardenTools.no, betaler ikke GardenTools.no disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

GardenTools.no er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette likevel ikke hvis GardenTools.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor GardenTools.no sin kontroll, og som GardenTools.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

GardenTools.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra GardenTools.no side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

GardenTools.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

GardenTools.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er GardenTools.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt er GardenTools.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Med vennlig hilsen
GardenTools.no

Produktet du valgte er lagt i handlekurven